Afwerking : Akoestische Wanden

Akoestische wanden, bestaan telkens uit het principe massa-veer-massa; waarbij deze wanden ontkoppeld worden geplaatst. Dit heeft als gevolg dat er een sterke reductie in geluidsoverdracht wordt bekomen.

Het beste resultaat wordt bekomen door het plaatsen van een doos in doos constructie, dwz dat er in een bestaande ruimte rondomrond een akoestische wanden worden geplaatst, met daartussen een akoestisch plafond.
Het geheel wordt het best onafhangkelijk van de bestaande situatie geplaatst, bij een dergelijke installatie kan men een supplementaire isolatiewaarde verkrijgen van ongeveer 22dB.
Dit is aanzienlijk daar 8 à 10 dB vermindering van het geluid door de mens ervaren wordt als een halvering.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

  • Contactgeluidsreductie : voetstappen, vallende voorwerpen, stansmachines, draaiende compressoren, schuiven met een stoel
  • Geluidsoverlast bij gemeenschappelijke muren
  • akoestisch isoleren van slaapkamers
  • verbeteren van akoestiek tussen 2 burelen

Het spreekt voor zich dat er in dergelijke opstelling het best wordt gekozen voor een akoestisch isolerende deur.

 

akoestische wanden , doos in doos princiepe
Akoestische wanden : doos in doos principe

Meer info over akoestiek vind u hier : akoestische oplossing